מכון תומר,תראפיה-משפחה-רפואה

מכון תומר,תראפיה-משפחה-רפואה

רח' נטף 3
מיקוד: 
47226
טלפון: 
03-5606466 ;03-5405771
פקס: 
03-5664571
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות
פיקוח אחר
סוג שירות: 
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
אבחון פסיכולוגי
הסברה/פרסום חומר מקצועי
טיפול משפחתי/זוגי
טיפול פסיכולוגי
טיפול פסיכולוגי קליני
ניתן טיפול בבית
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1987
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
פסיכולוגים