מכבי, שירותי בריאות, שירותי רווחה ויחידות לטיפול בית, נתניה

מכבי, שירותי בריאות, שירותי רווחה ויחידות לטיפול בית, נתניה

רח' דוד המלך 23
מיקוד: 
42264
טלפון: 
09-8605292/263
שעות פעילות המשרד: 
ביום ו' 1200-0800 בימים א'-ה' 1500-0800
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום מיוחד

מידע כללי

פיקוח: 
קופת-חולים
סוג שירות: 
יחידה להמשך טיפול ומעקב
שירותים ניתנים: 
הדרכה בפעילויות יום-יום
טיפול בדיבור, שפה וקול; הבעה ותקשורת
טיפול סוציאלי
טיפול רפואי
ייעוץ רפואי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
ניתן טיפול בבית
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
פיסיותראפיה
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
מספר מקומות: 
8888
מין: 
בני משפחה של בעלי הבעיה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של קופת חולים
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
עובדים סוציאליים