מילב-מועדונים לגימלאים, חיפה

מילב-מועדונים לגימלאים, חיפה

ת.ד. 4220
מיקוד: 
31000
טלפון: 
04-8624277
שעות פעילות המשרד: 
א' עד ה' 8:00-15:00
זמן מתן שרות: 
מועדונים פועלים בשעות משתנות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
גופים מסייעים
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת ארוחות
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1988
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)