מחלקה לשירותים חברתיים, שדרות

מחלקה לשירותים חברתיים, שדרות

ככר הנשיא, מועצה מקומית
מיקוד: 
80100
טלפון: 
08-6620222, 08-6620301,
פקס: 
08-6620302

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
הפעלת מועדון
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד מחוץ לשירות
טיפול סוציאלי
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
שירות קריאת מצוקה מחוץ לשירות
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
1

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים