מחלקה לשירותים חברתיים, נתניה

מחלקה לשירותים חברתיים, נתניה

עיריה, רח' תל חי 8
מיקוד: 
4240304
טלפון: 
09-8603131, 09-8603417
פקס: 
09-8608946
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ימים א'-ה' 15.00-08.00 ביום ב' 18.00-16.00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
הסברה, ימי עיון
הפעלת ארוחות
הפעלת דיור
הפעלת הכשרה מקצועית (לימוד)
הפעלת הסעות
הפעלת חוגים
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת חינוך וחינוך משלים
הפעלת ייעוץ משפטי
הפעלת מועדון
הפעלת משחקייה
הפעלת נופש/קייטנה למקבלי השירות
הפעלת ספרייה
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת צהרון/מועדונית
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הפעלת שירותי עזרה ביתית
השמה בתעסוקה ומעקב
חינוך לבריאות
טיולים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1973
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים