מחלקה לשירותים חברתיים, נס ציונה

מחלקה לשירותים חברתיים, נס ציונה

רח' הבנים 9
מיקוד: 
7407109
טלפון: 
08-9383827, 08-9383826, 08-9383838
פקס: 
08-9400178
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-15:30, ד' 16:00-19:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
הסברה, ימי עיון
הפעלת RESPITE SERVICES (דיור זמני,נופשון)
הפעלת ארוחות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת חינוך וחינוך משלים
הפעלת ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
הפעלת מועדון
הפעלת מרכז יום לקשיש
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הפעלת שירותי כביסה
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
פעילות חברתית/פנאי
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים