מחלקה לשירותים חברתיים, מנהלת אגף הרווחה, ראשון-לציון

מחלקה לשירותים חברתיים, מנהלת אגף הרווחה, ראשון-לציון

רח' ירושלים 2
מיקוד: 
7531370
טלפון: 
03-9689808,03-9682541
פקס: 
03-9502586
זמן מתן שרות: 
ב' 1300-0730, 2000-1600 בימים א',ג',ד',ה' 1530-0730

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
אספקת ארוחות לבית
ביקורי בית/מעקב
הסברה, ימי עיון
הפעלת דיור
הפעלת הכשרה מקצועית (לימוד)
הפעלת הסעות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת חינוך וחינוך משלים
הפעלת טיפול אישי (רחצה, סיעוד, וכדומה)
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת טיפול פסיכיאטרי
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת צהרון/מועדונית
הפעלת תעסוקה מוגנת
השמה בתעסוקה ומעקב
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
שירות קריאת מצוקה מחוץ לשירות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים