מחלקה לשירותים חברתיים, מגדל

מחלקה לשירותים חברתיים, מגדל

רח' נוף ארבל, ת.ד 290
מיקוד: 
1495000
טלפון: 
04-6720659, 04-6722112
פקס: 
04-6724343

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ביקורי בית/מעקב
הכשרה מקצועית (לימוד)
הסברה, ימי עיון
הפעלת ארוחות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת חינוך וחינוך משלים
הפעלת מועדון
הפעלת מתנדבים לתמיכה הדדית/ייעוץ הדדי
הפעלת סיוע חומרי-השאלת ציוד
הפעלת סיוע כספי (הלואות, מלגות)
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
השמה בתעסוקה ומעקב
טיולים
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע כספי-הנחות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
בעיות ראייה למיניהן (לא כולל עיוורים)
כל בעיה/נכות שהיא
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
מתנדבים
עובדים סוציאליים