מחלקה לשירותים חברתיים, מ.א עמק הירדן

מחלקה לשירותים חברתיים, מ.א עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן, ד.נ עמק הירדן
מיקוד: 
15132
טלפון: 
04-6757610, 04-6757609, 04-6757600
פקס: 
04-6757668

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
הסברה, ימי עיון
הפעלת הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
השמה בתעסוקה ומעקב
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים