מחלקה לשירותים חברתיים, אלקנה

מחלקה לשירותים חברתיים, אלקנה

הר המור 22, מועצה מקומית
מיקוד: 
4481400
טלפון: 
03-9151233, 03-9151200
פקס: 
03-9151234
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-13:00
זמן מתן שרות: 
ימים א'-ה 13.00-08.00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסברה, ימי עיון
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד מחוץ לשירות
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
קבוצות תמיכה לבני המשפחה
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי
אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מרפאים בעיסוק
עובדים סוציאליים
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)