מחלקה לשירותים חברתיים, אלפי-מנשה

מחלקה לשירותים חברתיים, אלפי-מנשה

ד.נ. לב השומרון, מועצה מקומית רח' הגלבוע 116
מיקוד: 
4485100
טלפון: 
09-9538246 ,09-9538219 , 09-7925111
פקס: 
09-7926849
שעות פעילות המשרד: 
בימי ב',ג' בבוקר ובימי ד', ה' אחר-הצהרים
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 14.30-08.00 ג' 16:00-09:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
הסברה, ימי עיון
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת צהרון/מועדונית
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול משפחתי/זוגי
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים