מחלקה לשירותים חברתיים, אכסאל

מחלקה לשירותים חברתיים, אכסאל

מועצה מקומית, ת.ד 1043
מיקוד: 
1692000
טלפון: 
04-6463572, 04-6463573 , 04-6554339
פקס: 
04-6464881,
שעות פעילות המשרד: 
שבת, ב-ה 8:00-15:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הסברה, ימי עיון
הפעלת דיור
הפעלת הכשרה מקצועית (לימוד)
הפעלת הסעות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת חינוך וחינוך משלים
הפעלת טיפול שיניים
הפעלת מועדון
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת צהרון/מועדונית
השמה בתעסוקה ומעקב
טיפול אישי (רחצה, וכדומה)
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ והכוון בתעסוקה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
שירותי כביסה למקבלי השירות בלבד
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הבריאות
באמצעות קופת חולים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1994
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מוסלמי
צוות מקצועי: 
אחיות
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
מטפלים/ות
עובדים סוציאליים
פיסיותראפיסטים (כולל הידרותראפיה)