מחלקה לשירותים חברתיים, אופקים

מחלקה לשירותים חברתיים, אופקים

רח' יהודה הלוי 18, עירייה, ת.ד 1
מיקוד: 
8751001
טלפון: 
08-9928505, 08-9928500
פקס: 
08-9928500
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
מדור לקשיש יום ג' 08:00-12:00 יום א' 16:00-19:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ארוחות למקבלי השירות בלבד
הפעלת מועדון
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי-הנחות
שירותי נקיון הבית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים וכבדי ראייה
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי צרפתית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים