מחלקה לשירותים חברתיים, אגף הרווחה, חדרה

מחלקה לשירותים חברתיים, אגף הרווחה, חדרה

עיריית חדרה, אגף הרווחה, רח' הגיבורים 67
מיקוד: 
3838024
טלפון: 
04-6303375, 04-6303370
פקס: 
04-6344450
שעות פעילות המשרד: 
יום א' 08:00-13:00 יום ג' 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
פעילות מגוונת במועדים שונים

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
ביקורי בית/מעקב
הסברה, ימי עיון
הפעלת ארוחות
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
הפעלת שירות קריאת מצוקה/מיגון למקבלי השירות בלבד
הפעלת שירותי עזרה ביתית
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים