מחלקה לשירותים חברתיים , כפר קרע

מחלקה לשירותים חברתיים , כפר קרע

מועצה מקומית, ת.ד 1
מיקוד: 
3007500
טלפון: 
04-6356606, 04-6356730
פקס: 
04-6356152
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
ימים א'-ה' 08:00-16:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
פיקוח: 
משרד הרווחה
סוג שירות: 
מחלקה לשירותים חברתיים
שירותים ניתנים: 
אבחון סוציאלי
הסברה, ימי עיון
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הפעלת פעילות חברתית/פנאי
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
סיוע
סיוע חומרי-השאלת ציוד
סיוע כספי-הנחות
פעילות לבני המשפחה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בעיות משפחתיות הגורמות לסיכון התפתחותי
כל בעיה/נכות שהיא
מוגבלות תפקודית
עיוורים /כבדי ראייה עם מגבלה נוספת
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
בהתאם לסוג השירות הנדרש
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
בהתאם לכללי זכאות של משרד הרווחה
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מוסלמי
צוות מקצועי: 
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים