מוקד מידע וסיוע לקשיש, כרמל,

מוקד מידע וסיוע לקשיש, כרמל,

רח' שושנת הכרמל 47
מיקוד: 
34323
טלפון: 
04-8107994, 04-863001
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 12:00-08:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה/מרכז מידע/קו פתוח למידע
הפעלת חונכים/ מתנדבים
ייעוץ בטלפון/אוזן קשבת
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
סיוע
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע בתיקוני בית/ סיירת תיקונים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
כל השפות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים