מוקד 109, ראשון לציון

מוקד 109, ראשון לציון

מגן דוד אדום, רח' זבוטינסקי 104
מיקוד: 
75277
טלפון: 
03-9655111 ,03-999770
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 8:00-13:00
זמן מתן שרות: 
24 שעות ביממה

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
משרד הבריאות
משרד הרווחה
סוג שירות: 
שירות קריאת מצוקה
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה, ימי עיון
חונכים/ מתנדבים
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ליווי לסידורים או טיפולים בקהילה
סיוע בשיפוץ/תיקון מכשירים
שירות קריאת מצוקה לאנשים מהקהילה
חרום: 
0

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
לא מתקבלים אנשים אלימים
אופן הפניה: 
באמצעות ביטוח לאומי
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
באמצעות משרד הבריאות
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1991
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים