מועצת ראשי ארגוני המתנדבים, רא''ם, באר-שבע

מועצת ראשי ארגוני המתנדבים, רא''ם, באר-שבע

רח' שז''ר
מיקוד: 
84894
טלפון: 
08-6279198
פקס: 
08-6463887
זמן מתן שרות: 
לפי תיאום

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
ארגונים מקומיים/עירוניים/אזוריים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ארגונים וולונטאריים
הפעלת מתנדבים/יחידה להתנדבות
שירותי מידע, ייעוץ והכוון
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הפעלת חונכים/ מתנדבים
ייעוץ/הדרכה לאנשי מקצוע
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות
אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
כל בעיה/נכות שהיא
קבוצות שלא על רקע בעיות בריאות
קשישים (ללא פירוט)
מספר מקומות: 
8888
מין: 
מוסדות/ ארגונים/ אנשי מקצוע/גורם מעונין
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
תשלום סמלי
נגישות: 
לא רלוונטי
וותק השירות: 
1980
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים