מועצת פועלים-מכללת גימלאים, כ.נ.ס

מועצת פועלים-מכללת גימלאים, כ.נ.ס

נוה שאנן, רח' מימון 15
מיקוד: 
32584
טלפון: 
04-8234034
שעות פעילות המשרד: 
משרד מועצת הפועלים פתוח כל היום ונעמת.
זמן מתן שרות: 
בימי ה' 10:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
רשות מקומית
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
השכלה
שירותים ניתנים: 
הסברה, ימי עיון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מזכירות ואדמיניסטרציה