מועצת פועלים-מועדון קהילתי גן רשל

מועצת פועלים-מועדון קהילתי גן רשל

רח' הצברים פינת הבריגדה היהודית
מיקוד: 
46301
טלפון: 
09-9554791;מועצת הפועלים בשלוחה 8
פקס: 
09-9584964
שעות פעילות המשרד: 
בכל יום בשעות 8:00-10:00
זמן מתן שרות: 
בימים ב'ד' 12:00-10:00 ביום ג' 17:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
הסתדרות
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
30
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1991
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים