מועצת פועלים, מועדון

מועצת פועלים, מועדון

מועצת הפועלים
מיקוד: 
11033
טלפון: 
04-6940727/8
פקס: 
04-6951660
שעות פעילות המשרד: 
א' - ה' 13:00 - 08:00
זמן מתן שרות: 
ב', ד' 12:00 - 10:00 א', ג' 17:00 - 13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
200
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1990
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)