מועדוןבית מורשת לניצולי שואה, הרצליה

מועדוןבית מורשת לניצולי שואה, הרצליה

נווה עמל, סמטת הרקפות 9
מיקוד: 
46272
טלפון: 
09-9584771
שעות פעילות המשרד: 
יום א' 08:00-12:00 יום ב' 08:30-18:00,יום ג' 08:30-19:30 יום ד' 15:30-17:30
זמן מתן שרות: 
יום א'-ד' 08:00-12:00 יום ב' ו-ג' 17:30-15:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
מוקד/מרכז לתמיכה קהילתית
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות בתשלום נוסף
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
בעיות בתחבורה ציבורית
בעית נגישות אחרת
וותק השירות: 
1984
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים