מועדון''קפה מוסקבה'', נתניה

מועדון''קפה מוסקבה'', נתניה

רח' חטיבת הראל 9
מיקוד: 
4246338
טלפון: 
09-7998483
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל שעות פעילות
זמן מתן שרות: 
ה' 17:00-21:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
גינה/חצר
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים בתשלום נוסף
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
2005
שפות: 
דוברי אידיש
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מדריכים חברתיים
עובדים סוציאליים