מועדון תשבי/מכללת גימלאים, זכרון-יעקב

מועדון תשבי/מכללת גימלאים, זכרון-יעקב

שד' הנדיב 3
מיקוד: 
30900
טלפון: 
04-6390722:במחלקה לשרותים חברתיים
פקס: 
04-6390304
שעות פעילות המשרד: 
ברווחה ימים א'-ה' 08:00-15:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ו 8:00-13:00 ב', ד' 16:00-18:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
השכלה
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
הוראה/טיפול באמצעות מחשבים
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
טיולים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
פעילות חברתית/פנאי
שירותי כביסה לאנשי הקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
מתנדבים