מועדון תעסוקתי, מרכז קהילתי לקשיש , רעננה

מועדון תעסוקתי, מרכז קהילתי לקשיש , רעננה

קרית שרת, רח' התקווה 5
מיקוד: 
43506
טלפון: 
09-7714873
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 8:00-15:30
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
תלם-תעסוקה למבוגרים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
חונכים/ מתנדבים
טיפול סוציאלי
מימון נסיעות
פעילות חברתית/פנאי
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
עולים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד הרווחה
מסמכים נילווים: 
אישורי הכנסה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
אב/אם בית
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)