מועדון תעסוקתי למוגבלים, צפת

מועדון תעסוקתי למוגבלים, צפת

מתנ''ס כנען, שכונת כנען
מיקוד: 
13200
טלפון: 
מתנ''ס 04-6971222, כנען 04-6971673
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 13.00-08.00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסוכנות, שיקום שכונות
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
הדרכה בפעילויות יום-יום
טיפול סוציאלי
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות תפקודית
מחלות נפש כולל פסיכוזות
עיוורים וכבדי ראייה
פיגור שכלי ללא פירוט
מספר מקומות: 
15
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
מסמכים נילווים: 
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1983
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מזכירות ואדמיניסטרציה
עובדים סוציאליים