מועדון תעסוקה תל''ם-הרשות לקליטת עליה

מועדון תעסוקה תל''ם-הרשות לקליטת עליה

המלך שלמה 38
מיקוד: 
35423
טלפון: 
04-8100077
שעות פעילות המשרד: 
תל''ם ימים א'-ה' 07:30-13:00
זמן מתן שרות: 
ימים א'-ה' 08:00-11:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
תלם-תעסוקה למבוגרים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
התעמלות
פעילות חברתית/פנאי
שכר תמורת עבודה
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
20
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות משרד העמותה
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1997
שפות: 
דוברי אמהרית
דוברי עברית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)