מועדון תעסוקה לגמלאים, חיפה

מועדון תעסוקה לגמלאים, חיפה

שד' המלך שלמה 38
מיקוד: 
35423
טלפון: 
04-8100077
פקס: 
04-8376790
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 08:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
פעילות חברתית/פנאי
שכר תמורת עבודה
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
26
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שכונת מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום דמי חבר
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
רכז תעסוקה