מועדון תעסוקה יצרתי, ראשון לציון

מועדון תעסוקה יצרתי, ראשון לציון

רח' דוד אלרואי 2
מיקוד: 
75303
טלפון: 
03-9667480
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:30-15:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותי תעסוקה
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
תעסוקה מוגנת
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
70
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)