מועדון תימנים לנשים, מרכז פיס

מועדון תימנים לנשים, מרכז פיס

במרכז יום גבעת המורה
מיקוד: 
18100
טלפון: 
04-6528128
פקס: 
04-6528798
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
א' ד' 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
התעמלות
חוגים
טיולים
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
תשלום חודשי
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1994
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)