מועדון שערייה, פתח-תקוה

מועדון שערייה, פתח-תקוה

רח' שולמית 3
מיקוד: 
49100
טלפון: 
03-9328678
שעות פעילות המשרד: 
א',ג',ה' 18:00-15:00
זמן מתן שרות: 
ב'-ד' 12:00-09:00 א',ג',ה' 19:00-15:00 ב'-ד' 19:00-20:00 התעמלות בי''ס אורנים

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הפעלת חונכים/ מתנדבים
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
טיפול סוציאלי
מספרה/מניקור
פיסיותראפיה
פעילות חברתית/פנאי
ריפוי בעיסוק
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)