מועדון שכונתי גיל עמל

מועדון שכונתי גיל עמל

נמצא בתוך המבנה של מרכז היום, רח' הגולן 7
מיקוד: 
45306
טלפון: 
09-7417274,7485690
פקס: 
09-7485690
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה בשעות 8:00-14:00
זמן מתן שרות: 
בימים א'ב'ד' בשעות 8:00-11:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
קהילה, המרכז לחינוך תרבות ורווחה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
40
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1981
שפות: 
דוברי עברית
דוברי עירקית
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)