מועדון שכונה תומכת ד' , באר-שבע

מועדון שכונה תומכת ד' , באר-שבע

בית מוריה, שכונה ד'
מיקוד: 
84741
טלפון: 
052-4374811
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 8:00-13:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
התעמלות
חוגים
טיולים
מועדון
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
70
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)