מועדון שיקגו רמת אשכול, לוד

מועדון שיקגו רמת אשכול, לוד

נמצא במתנ''ס, רח' מחנות קפריסין 6
מיקוד: 
71100
טלפון: 
073-2085940
פקס: 
08-9251162
שעות פעילות המשרד: 
ע''ס קבלת קהל יום א' 9:30-11:00
זמן מתן שרות: 
בימים א'ב'ד'ה' 8:30-13:00 בימי ג' בשעות 14:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
מתנ''ס
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
60
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)