מועדון שילה, מועצה אזורית מטה בנימין

מועדון שילה, מועצה אזורית מטה בנימין

שילה
מיקוד: 
44830

מידע כללי

סוג שירות: 
מועדון חברתי
חרום: 
0

מידע כללי (המשך)

אופן התשלום: 
תשלום חודשי
וותק השירות: 
0
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי