מועדון שיכון דרום, זכרון-יעקב

מועדון שיכון דרום, זכרון-יעקב

רח' גאולים, שיכון דרום
מיקוד: 
30900
טלפון: 
04-6390722:במחלקה לשרותים חברתיים
שעות פעילות המשרד: 
א'-ה' 07:30-12:00
זמן מתן שרות: 
א'-ה' 8:00-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
חונכים/ מתנדבים
חינוך וחינוך משלים
טיפול בזכאים לפי חוק סיעוד
טיפול סוציאלי
פעילות חברתית/פנאי
שירותי כביסה לאנשי הקהילה
תעסוקה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1975
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדים סוציאליים