מועדון שושנת הכרמל, חיפה

מועדון שושנת הכרמל, חיפה

רח' שושנת הכרמל 47
מיקוד: 
34323
טלפון: 
04-8107928
זמן מתן שרות: 
א',ב',ד' 16:30-18:30, ג' 17:00-19:00

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
ארגונים מקומיים/עירוניים/אזוריים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
75
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
דוברי שפות אחרות
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכי/מורי חוגים
רכז/ת