מועדון רעים

מועדון רעים

ת.ד. 2001
מיקוד: 
60190
טלפון: 
03-6340818
פקס: 
03-5336374
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימי ה',ו' 9:00-9:45 התעמלות בימים א',ד' 16:00-19:00 ימי ב' 16:00-19:30, ימי ג' 17:00-19:00, ה' 16:00-19:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
משרד הרווחה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
גינה/חצר
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום חודשי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1982
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים