מועדון רעות, באר שבע

מועדון רעות, באר שבע

רח' השלום 90, שכונה ג
מיקוד: 
84436
טלפון: 
08-6237959, ברווחה 08-6205158/7
פקס: 
ברווחה 08-6205154
זמן מתן שרות: 
א-ה 8:00-12:00, 0

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מטב
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אולפן לעברית
גינה/חצר
התעמלות
חוגים
טיולים
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
מועדון
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
50
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)