מועדון קשישים,מרכז קהילתי טירת שלום, נס-ציונה

מועדון קשישים,מרכז קהילתי טירת שלום, נס-ציונה

מרכז קהילתי טירת שלום, שכונת טירת שלום
מיקוד: 
74010
טלפון: 
08-9406026, 050-8754211
פקס: 
08-9400178
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 9:00-12:00
זמן מתן שרות: 
א',ג',ד' 08:00-12:00 , 15:00-17:30

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
אספקת ארוחות לבית
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
מועדון
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
25
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1984
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
מסורתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)