מועדון קשישים, כפר כנא

מועדון קשישים, כפר כנא

מועצה מקומית
מיקוד: 
16930
טלפון: 
04-6419760, 04-8847639, 04-8847632
פקס: 
04-6412504
זמן מתן שרות: 
בכל ימי בשבוע חוץ מימי שישי וראשון

מידע כללי

דואר אלקטרוני: 
מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
חוגים
טיולים
מועדון
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
300
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)