מועדון קשישים מועצת הפועלים

מועדון קשישים מועצת הפועלים

רח' יהושע 33
מיקוד: 
18254
טלפון: 
04-6591501
פקס: 
04-6527759
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 16:00-19:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 16:00-19:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
הסתדרות
פיקוח: 
הגורם המפעיל
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1980
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)