מועדון קשישים ולקשישות בית אלפארוק,

מועדון קשישים ולקשישות בית אלפארוק,

בשכונה המערבית
מיקוד: 
20190
טלפון: 
04-9581446 ,04-9883750
פקס: 
04-9581446
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימי א'-ה' בשעות 10:00-17:00 לקשישות ימים א'-ה' 10:00-20:00 לקשישים יום שישי סגור

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
האגודה למען הזקן
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
משחקייה
נופש למקבלי השירות בתשלום נוסף
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
100
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1993
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מוסלמי
צוות מקצועי: 
מורים/ות מקצועיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)
רכז הדרכה/תרבות(שלא צוין אחרת בכ''א)