מועדון קשישים אתיופים, מועדון ארז

מועדון קשישים אתיופים, מועדון ארז

מתנ''ס בית אשכול, עפולה הצעירה
מיקוד: 
18100
טלפון: 
04-6591005
פקס: 
04-6528798
שעות פעילות המשרד: 
בימים א-ה 8:00-12:00
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה 8:00-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
נופש/קייטנה למקבלי השירות
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
סייג אחר
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1995
שפות: 
דוברי אמהרית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)