מועדון קשישים

מועדון קשישים

במתנ''ס
מיקוד: 
14945
טלפון: 
04-6751551
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א-ד 8:00-13:00 יום אחד לא קבוע בשעות 16:00-18:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסעות למקבלי השירות בלבד
התעמלות
חוגים
טיולים
משחקייה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
קשישים תשושים
מספר מקומות: 
80
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1978
שפות: 
דוברי גרמנית
דוברי הונגרית
דוברי ספרדית/לדינו/פורטוגזית
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי רומנית
דוברי רוסית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)