מועדון קשישים

מועדון קשישים

ד.נ גליל מערבי
מיקוד: 
22830
טלפון: 
04-9808321, בבית רחל, טל' ועד מקומי 04-9808082
פקס: 
04-9809666
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל או בבית הרכזת.
זמן מתן שרות: 
מועדון ימי ב' 19:00-17:00, ובימים אחרים לפי סוג הפעילות

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
56
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
מדרגות
וותק השירות: 
1989
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים