מועדון קשישים

מועדון קשישים

שכונה מערבית
מיקוד: 
49940
טלפון: 
03-9379445 ,03-9071301
פקס: 
03-9071233
שעות פעילות המשרד: 
א'-ד' 07:30-15:30, ה' 07:30-15:00
זמן מתן שרות: 
א'-ו' 08:00-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
טיולים
טיפול סוציאלי
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
כיבוד קל
סיוע חומרי (כספי/הספקת ציוד אישי, ביתי)
פעילות חברתית/פנאי
שירותי עזרה ביתית
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
מכתב הפניה מגורם מפנה/טופס הועדה
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1985
שפות: 
דוברי ערבית
איפיון דתי: 
מגזר ערבי
צוות מקצועי: 
מתנדבים
עובדים סוציאליים