מועדון קשישות

מועדון קשישות

מתנ''ס גדרה, רח' כנפי נשרים 3
מיקוד: 
70700
טלפון: 
08-8594555
פקס: 
08-8591381
שעות פעילות המשרד: 
א-ה 08:00-12:00, 14:00-16:00
זמן מתן שרות: 
א-ה 08:30-12:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
מתנ''ס
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ארוחות למקבלי השירות בלבד
גינה/חצר
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים בתשלום נוסף
מועדון
מתנדבים לתמיכה הדדית /ייעוץ הדדי
נופש/קייטנה למקבלי השירות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים סיעודיים
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
56
אנשים בחדר: 
מין: 
נקבה
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
נגישות: 
נגישות טובה
וותק השירות: 
1992
שפות: 
דוברי עברית
דוברי ערבית
דוברי תימנית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים חברתיים
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מתנדבים
עובדי משק (מטבח,נקיון,אחזקה,נהג)