מועדון קומקומר

מועדון קומקומר

רח' מעלה השקמה 1
מיקוד: 
81543
טלפון: 
08-9431216
שעות פעילות המשרד: 
כנ''ל
זמן מתן שרות: 
בימים א-ה בשעות 8:00-13:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
הסעות למקבלי השירות בלבד
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
חוגים
טיולים
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
90
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
מחוזי

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום סמלי
תשלום פרטי
נגישות: 
כניסה לבנין לא נגישה
מדרגות
וותק השירות: 
1982
שפות: 
דוברי הודית
דוברי מרוקאית
דוברי עברית
דוברי פרסית/בוכרית/תורכית/כורדית
דוברי תימנית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מדריכים מקצועיים/שיקומיים
מנהל/אחראי (שלא צוין אחרת בכ''א)