מועדון קבוצת אלת''א, אשדוד

מועדון קבוצת אלת''א, אשדוד

איזור א', בבית ויצ''ו, ההסתדרות 8
מיקוד: 
77100
טלפון: 
08-8528521
זמן מתן שרות: 
א' 10:00-13:00; ד' 16:00-20:00

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
גוף ציבורי
ויצ''ו
רשות מקומית, מחלקה לשירותים חברתיים
פיקוח: 
רשות מקומית
סוג שירות: 
מועדון חברתי
שירותים ניתנים: 
ביקורי בית/מעקב
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
הרצאות/חוגים בנושאים עיוניים שונים
התעמלות
חוגים
טיולים
ייעוץ שאינו טיפול ישיר
ספרייה
פעילות חברתית/פנאי
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
קשישים עצמאיים
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
שייך למסגרת/טיפול/לשירות המסוים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
השירות אינו כרוך בתשלום
נגישות: 
נגישות טובה
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מתנדבים